Facebook Youtube

Regulamin


Ponadto:

Zarządzający Halą zastrzega sobie prawo do podania informacji i zdjęć z turniejów, chyba że Organizator turnieju zastrzeże w formie pisemnej brak zgody na publikację.

Obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

Ze względów technicznych aktualny i obowiązujący Regulamin Hali Krosno jest dostępny na stronie http://www.halakrosno.pl/pl/regulamin

© Copyright 2018
Realizacja: Interkros & mCarpatia.pl